Välkommen till förskolan Grodan i Hägersten!

Det familjära föräldrakooperativet med 17-18 barn.

Unik insyn i verksamheten och möjligheter att påverka. Engagerade föräldrar.

Hög personaltäthet, personlig inskolning, hög pedagogisk ambition, lugn miljö och mycket utomhusaktiviteter.