En dag på Grodan

 

En vanlig dag på Grodan

Beroende på väder och vad personal och barn har planerat kan vi vara inne någon förmiddag, men försöker då komma ut på eftermiddagen. När vi går ut på förmiddagen är vi oftast ute vid 8.30 och då kan lämning ske i lilla parken, den park vi oftast går till. Kl 09.00 börjar verksamheten.

Samlingen är innan lunch och den är en viktig del av dagen då vi hälsar på varandra och räknar hur många vi är. Vi pratar även om de som inte är närvarande.

Lunch serveras kl. 11 och personalen byter bord varje månad för att alla barn ska få lära känna all personal och vice versa. Efter lunchen sover de yngsta barnen för sig. “Mellanbarnen” vilar till saga och en del somnar, medan andra inte gör det. De äldre barnen brukar läsa bok tillsammans med någon ur personalen och gör stillsamma aktiviteter.

På eftermiddagen brukar barnen välja ett rum att leka i eller fortsätta med förmiddagens arbete.

Mellanmålet serveras från kl.14. Vi dukar ett bord och barnen kan välja att äta först eller sist. När ett barn har ätit färdigt så säger det till en kompis som kan sätta sig. På det sättet behöver vi inte avbryta barnens lek utan de kan leka klart eller fortsätta när de har ätit färdigt. Ljusare årstider går vi till lilla parken efter mellanmålet och barnen hämtas där.

Utflykt
Vi har en fast utflyktsdag varje vecka. Utflykterna går till skogen, lekparken, museum, teater m.m.

Tema
Varje höst väljer pedagogerna ett nytt tema utifrån barnens intressen. Temat arbetar vi med en gång i veckan. För att ge barnen utrymme att komma med sina tankar och idéer har vi valt att dela in barnen i mindre grupper.