Föräldraansvar

 

Personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten, aktiviteter och inskolningar.
Som förälder på Grodan är det vårt ansvar att se till att personalen kan koncentrera sig på barngruppen och den dagliga verksamheten. Föräldrarnas insatser frigör resurser, som kan användas till hög personaltäthet och liten barngrupp. Vad det innebär beskrivs nedan, se även Avstegsbeslut förskolan Grodan NOV 2015.

Grodans styrelse
Föräldrakooperativets styrelse består av fem-sex föräldrar. Den har det yttersta arbetsgivar- och företagsansvaret. Styrelsen fattar beslut kring ekonomi, anställningsfrågor etc. Den väljs av föräldrarna under årsmötet. Styrelsemedlemmar är vanligtvis inte med i någon ansvarsgrupp (se nedan). Styrelsen träffas var femte vecka. Styrelsemötena är öppna för alla föräldrar.

Grodanmöte
Grodanmöten är för alla föräldrar och det hålls var femte vecka, veckan innan styrelsemötet. Då är det bra om alla familjer är representerade. Under mötena fattas beslut om innehållet verksamheten, inval av nya familjer etc. Föräldrarna är med och fattar de viktiga besluten kring inriktning, ekonomi och personal.

Ansvarsgrupper
Det finns en hel del praktiskt som måste göras på ett föräldrakooperativ. Därför har vi delat upp oss i olika ansvarsgrupper:

Lokalgruppen – ansvarar bl.a. för underhåll och reparation av lokalen, planeringar av storstädningar.
Festgruppen – ansvarar bl.a. för fester och utflykter.
Inköpsgruppen – ansvarar bl.a. regelbundna storhandlingar, varav det mesta beställs via Internet.

Köksdagar
En heldag i veckan eller två eftermiddagar, tjänstgör en förälder i Grodans personalgrupp. Detta går på ett rullande schema och inträffar cirka 2-3 gånger per familj och termin. Dessa dagar får man en unik chans att vara med i sitt barns vardag och delta i det dagliga arbetet på ett naturligt sätt.

Väljer man som förälder att stå i köket sker detta på tisdagar mellan 8-15.30. Föräldern ansvarar för att laga lunchen samt duka och servera den. Efter lunchen städas köket. På eftermiddagen serverar föräldern mellis samt städar köket efter det. Övrig tid är föräldern med i barngruppen, ihop med personalen. Väljer man att istället närvara två eftermiddagar sker dessa på tis från kl 13-16 och på torsdag kl 13-16.30. Man är då med i barngruppen som personal. För att välja det senare alternativet har vi som policy att föräldern ska ha begärt ut ett utdrag ur sitt belastningsregister och ha lämnat detta till förskolechefen. Detta är samma regler som gäller för den personal som arbetar på Grodan.

Städning
Föräldrarna städar Grodan enligt ett rullande schema. Grodan städas alla vardagar som förskolan håller öppet. Hur ofta varje familj städar beror på hur många familjer det finns på Grodan (15 familjer ger städning var 15:e vardag, dvs. en kväll var tredje vecka) Städningen tar cirka 1,5-2 timmar per gång.

En gång per termin storstädas Grodan under en helg. Alla familjer får då varsitt ansvarsområde som ska göras i ordning.

Jour
Vi föräldrar kan få rycka in som jour när någon ur personalen är borta och ingen vikarie finns att tillgå. Jouren sker på ett rullande schema, samma dag som man har städning. Med nuvarande personalgrupp utnyttjas föräldrarna som jour extremt sällan.