Föräldraansvar

 

Personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten, aktiviteter och inskolningar.

Föräldrarnas insatser frigör resurser, som kan användas till hög personaltäthet och liten barngrupp. Vad det innebär beskrivs nedan, se även Avstegsbeslut förskolan Grodan NOV 2015.

Grodans styrelse – huvudman
Föräldrakooperativets styrelse består av ett antal föräldrar. Styrelsen har det yttersta arbetsgivar- och verksamhetsansvaret. Styrelsen fattar beslut kring ekonomi, anställningsfrågor etc. Styrelsen väljs av föräldrar under den årliga föreningsstämman. Styrelsemedlemmar är vanligtvis inte med i någon ansvarsgrupp (se nedan). Styrelsen sammanträder ca var femte vecka. 

Grodanmöte
Grodanmöten är för alla föräldrar och det hålls var femte vecka, i regel efter styrelsemöten. Minst en vårdnadshavare per familj förväntas delta. Syftet är att styrelsen ska informera alla medlemmar om det löpande arbetet med verksamheten. Mötet pågår ca en timme.

Ansvarsgrupper
Det finns en hel del praktiskt som behöver göras på ett föräldrakooperativ. Därför har vi delat upp oss i olika ansvarsgrupper:

Lokalgruppen – ansvarar bl.a. för underhåll och reparation av lokalen, planering av storstäd mm.
Festgruppen – ansvarar bl.a. för fester och utflykter.
Inköpsgruppen – ansvarar bl.a. regelbundna storhandlingar, varav det mesta beställs via internet.

Köksdagar
En heldag i veckan tjänstgör en förälder i verksamheten, i nuläget infaller denna dag på tisdagar. Detta inträffar cirka två gånger per familj och termin. Dessa dagar får man en unik chans att vara med i sitt barns vardag på förskolan.

Föräldern ansvarar för att laga lunchen samt duka och servera den. Efter lunchen städas köket. På eftermiddagen serverar föräldern mellis samt städar köket efter det.

Städning
Föräldrarna städar Grodan enligt ett rullande schema. Grodan städas alla vardagar som förskolan håller öppet. Hur ofta varje familj städar beror på hur många familjer det finns på Grodan (15 familjer ger städning var 15:e vardag, dvs. en kväll var tredje vecka). Städningen tar cirka en till två timmar per tillfälle.

En gång per termin storstädas Grodan under en helg. En vårdnadshavare per familj ska då delta.

Jour
Föräldrar kan behöva rycka in som jour när någon ur personalen är borta och ingen vikarie finns att tillgå. Jouren sker på ett rullande schema, samma dag som man har dagligt städ. Behov av jour infaller sällan.

Stadgar 

Stadgar Grodan ekonomisk förening jan 2021