Pedagogik

 

Vår verksamhet:

Vår verksamhet vilar på tre lika delar av:
Pedagogik, Kreativitet, Trygghet.

Pedagogik
Vi är intresserade av det förhållningssätt som finns i Reggio Emilia där barnet står i centrum. I vår verksamhet strävar vi efter att se varje barn som en individ och hjälpa dem att hitta sin väg till sitt lärande.
Barnen ska få en bred verksamhet som utgår från Förskolans läroplan.
Vi arbetar efter det pedagogiska året som är ett arbetssätt som skapar en röd tråd under verksamhetsåret.

Kreativitet
(Utveckling och Lärande)
Vi vill skapa en miljö som inspirerar och lockar barnen till lek, fantasi och skapande. En miljö där barnen får prova på olika former av skapande, exempel snickeri, drama, lera och måleri. För att barnen ska bli inspirerade och behålla gnistan så utgår vi från deras intressen när vi väljer tema. Temat arbetar vi sen med under en längre period. Då ger vi barnen möjlighet att fördjupa sig i något, att sätta sig i nära relation till material eller ett ämne. Barnen kan arbeta i egen takt, få använda många typer av material, arbeta självständigt men även se styrkan i att hjälpas åt för att lösa de problem som uppstår.

Trygghet
(Normer och värden)
Ett tryggt barn känner tillit till barn och vuxna på förskolan och vågar visa sina känslor utan rädsla för att inte bli accepterad. Det vågar säga ifrån och säga vad det tycker. Ett tryggt barn vågar även anta nya utmaningar och lära sig nya saker.
Vi ger barnen trygghet när vi är närvarande hos dem och visar att vi ser dem, när vi kan tillgodose deras känslor och behov. Vi arbetar bl.a. med små grupper och vi hälsar på barnen med namn varje dag för att de ska veta att vi ser dem. Vi uppmuntrar, utmanar och visar att vi litar på dem.
Trygghet behövs för att barnet ska utvecklas till en självständig individ.