Vanliga frågor

 

Vad innebär ett föräldrakooperativ?
Det innebär att förskolan styrs av en styrelse bestående av föräldrar, vald av föräldrar. Det innebär även att alla föräldrar deltar på olika sätt för att få verksamheten att fungera.

Hur mycket måste man jobba och delta som förälder?
Som medlem i kooperativet ingår man som förälder antingen i en av våra tre arbetsgrupper (fest, lokal eller inköp) eller har en av styrelseposterna. Varje familj har städning av Grodan cirka var tredje vecka (beroende på hur många familjer det är). Dessa dagar har man även jourberedskap på Grodan, vilket innebär att man kan få hoppa in om personalen är sjuk och ingen vikarie finns att tillgå.

Vad är en ekonomisk förening?
En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom den ekonomiska verksamhet i vilken medlemmarna deltar som bl.a. konsumenter eller andra brukare. Som medlem i föräldrakooperativet blir följaktligen medlem i den ekonomiska föreningen.

Kostar det mer att ha barn på föräldrakooperativ?
Nej, vi följer maxtaxan beträffande månadsavgiften. För mer information om maxtaxan se http://stockholm.se/ForskolaSkola/Forskola/Avgifter/

Hur hög är personaltätheten?
Vi har fem fast anställda. Utöver detta har vi en vikariepool med vikarier som barnen känner.

Hur många barn har Grodan?
Grodan har en blandad barngrupp med 17-18 barn.

Klagomålsrutiner
Alla klagomål ska framföras direkt till förskolechefen. Detta kan göras skriftligt via mejl, forskolechef@fkgrodan.nu

Öppetider
Förskolan följer Stockholms stad riktlinjer för ram öppettider kl. 06.30 till 18.30 alla helgfria vardagar förutom midsommar-, jul- och nyårsafton. Föräldrarna har rätt till barnomsorg dessa tider. Om behov för detta finns så tar föräldrarna kontakt med personalen. Om föräldrar behöver barnomsorg utanför Grodans öppettider så ordnar förskolan detta med hjälp av inhyrda vikarier.