Hoppa till innehållet

Föräldraansvar

Föräldraansvaret är en viktig del för både verksamheten och gemenskapen
Föräldrarna har både insyn och inflytande över verksamheten
Med våra gemensamma krafter och engagemang skapar vi bättre förutsättningar för verksamheten

Föräldraansvar kan för den som är ovan låta lite krävande och väcka många funderingar men för de allra flesta så är det inte så farligt utan snarare något som bidrar till gemenskap, insyn och engagemang i ditt barns vardag. Nedan kan du läsa lite om det ansvar som faller på föräldrar – men det de bästa svaren kommer oftast från föräldrar vid ett besök hos oss!

Grodanmöten

Grodanmöten är för alla föräldrar och det hålls varannan månad, i regel efter styrelsemöten. Minst en vårdnadshavare per familj förväntas delta, vi försöker ses fysiskt på dessa möten, men det går även att vara med digitalt. Syftet är uppdatera föräldragruppen om läget om det löpande arbetet med verksamheten och att föräldrar ges möjlighet att lyfta och diskutera frågor eller förslag till verksamheten. Mötet pågår ca en timme.

Jag uppskattar verkligen grodanmötena då jag får en inblick i verksamheten och vad styrelsen och personalen jobbar med just nu. Det känns också tryggt att få möjligheten att ta upp sådant som är viktigt för mig och mina barn. Det är såklart också roligt att träffa de andra föräldrarna, det skapar en fin gemenskap och sen får man inte glömma den nästan obligatoriska AW:n efter mötet också.

Jannike, förälder

Städning

Föräldrarna städar Grodan enligt ett rullande schema. Grodan städas alla vardagar som förskolan håller öppet. Hur ofta varje familj städar beror på hur många familjer det finns på Grodan men vanligtvis är det cirka en till två kvällar per månad. Städningen tar cirka en till två timmar per tillfälle.

En gång per termin storstädas Grodan under en helg. En vårdnadshavare per familj ska då delta. Storstädning brukar avslutas med socialt häng med föräldrarna på Hjärtat.

Jag tycker inte städkvällarna har varit ett problem, de är så sällan och går väldigt fort. Brukar lyssna på en pod, käka lite godis och passa på att kika lite på vad de gör på förskolan, egentid helt enkelt. Under mina år på Grodan har jag aldrig behövt rycka ut på jour.

Jonas, förälder

Dag i barngrupp

En heldag i veckan tjänstgör en förälder i verksamheten, i nuläget infaller denna dag på måndagar. Detta inträffar cirka två gånger per familj och termin. Dessa dagar får man en unik chans att vara med i sitt barns vardag på förskolan.

Förälderns ansvar under dagen beror lite på verksamhetens behov och förälderns vilja.

Både jag och mitt barn längtar efter barngruppsdagarna, det är så kul för mig att vara med och se vad ungarna gör om dagarna, och min dotter fullkonligt älskar när jag är med i hennes och kompisarnas lekar. Det är så fint att jag får lyxen att hänga med och lära känna alla de andra barnen och pedagogerna! Mer insyn ger mer trygghet, för alla parter.

Henning, förälder

Arbetsgrupper

Det finns en hel del praktiskt som behöver göras på ett föräldrakooperativ. Det kan handla allt om egna inititaiv som den spontant uppkomna "planteringsgruppen" som sett till att vi har fått pallkrogar där barnen får odla, till att underhålla och göra lokalerna finare.

Vi har delat in de föräldrar som inte sitter i styrelsen i två grupper, som turas om att sköta de löoande underhållet på varsin halva av terminen. Varje grupp har också varsin fixarhelg per termin där lite större fix utförs tillsammans. Inför festligheter som sommaravslutningen och lucia tar även en av grupperna på sig att ordna med fika och andra trevligheter.

Arbetsgrupperna är oftast roliga att ingå i och kräver egentligen inte så mkt jobb. I och med att vi är flera i gruppen så fördelas ansvaret så det inte blir så mkt per person. Sedan tycker jag själv att det är rätt mysigt att stå och baka lussevbullar med mitt barn inför Lucia!

Claes, förälder

Styrelsearbete

Föräldrakooperativets styrelse består av ett antal föräldrar (ca 6 st), och har det yttersta arbetsgivar- och verksamhetsansvaret. Styrelsen fattar beslut kring ekonomi, personalrelaterade frågor, lokalunderhåll etc och har kontinuerlig kontakt med rektorn som närvarar första kvarten av varje månadsmöte. Styrelsen fungerar även som en smidig länk mellan föräldrar och pedagoger – men vår rektor Inger har givetvis mycket kontakt med föräldrarna hon med! Styrelsen väljs av föräldrar under den årliga föreningsstämman. Styrelsemedlemmar är vanligtvis inte med i någon ansvarsgrupp. Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden.

Vissa perioder har det varit en del arbete i styrelsen, men för det mesta har det flutit på rätt enkelt ed de processer och den struktur vi har i arbetet med årshjul och inarbetade roller. Utöver glädjen att få vara med och ha inflytande i en av mina barns viktigaste platser, har jag också hunnit blo väldigt tajt med de andra i styrelsen vilket är kul!

Andrea, förälder