Hoppa till innehållet

Om oss

Vad är viktigt för att skapa en trygg, kreativ och stimulerande miljö?
I verkstan förverkligas projekt med barnens fantasi som drivkraft
I verkstan utmanas barnens kreativa sinnen genom tematiska projekt

Pedagogik

Vår verksamhet vilar på lika delar av: Pedagogik, Kreativitet, Trygghet.

Pedagogik

Vi är intresserade av det förhållningssätt som finns i Reggio Emilia där barnet står i centrum. I vår verksamhet strävar vi efter att se varje barn som en individ och hjälpa dem att hitta sin egen väg till sitt lärande. Barnen ska få en bred verksamhet som utgår från Förskolans läroplan. Vi arbetar efter det pedagogiska året som är ett arbetssätt som skapar en röd tråd under verksamhetsåret.

Kreativitet - (Utveckling och Lärande)

Vi vill skapa en miljö som inspirerar och lockar barnen till lek, fantasi och skapande. En miljö där barnen får prova på olika former av skapande, exempel snickeri, drama, lera och måleri. För att barnen ska bli inspirerade och behålla gnistan så utgår vi från deras intressen när vi väljer tema. Temat arbetar vi sen med under en längre period. Då ger vi barnen möjlighet att fördjupa sig i något, att sätta sig i nära relation till material eller ett ämne. Barnen kan arbeta i egen takt, få använda många typer av material, arbeta självständigt men även se styrkan i att hjälpas åt för att lösa de problem som uppstår.

Trygghet - (Normer och värden)

Ett tryggt barn känner tillit till såväl alla andra barn som vuxna på förskolan och vågar visa sina känslor utan rädsla för att inte bli accepterad. Det vågar säga ifrån och säga vad det tycker. Ett tryggt barn vågar även anta nya utmaningar och lära sig nya saker. Vi ger barnen trygghet när vi är närvarande hos dem och visar att vi ser dem, när vi kan tillgodose deras känslor och behov. Vi arbetar bl.a. med små grupper och vi hälsar på barnen med namn varje dag för att de ska veta att vi ser dem. Vi uppmuntrar, utmanar och visar att vi litar på dem. Vi arbetar normkritiskt och genusmedvetet och utforskar alltid möjligheterna att vidga perspektiven. Genom att detta skapar vi en barngrupp med tryggheten i centrum, där alla alltid ska kännas sig välkommen. Och trygghet behövs för att barnet ska utvecklas till en självständig individ.

Tyra-appen

Vi använder oss utav Tyra-appen för all kommunikation mellan föräldrar och verksamhet. Det är en otroligt smidig och användarvänlig app som hjälper med många praktiska saker: här kan föräldrarna via bloggfunktionen få små nedslag i barnens vardag, vi får notiser om viktiga saker i schemat, sjuk- och friskanmäler, personalen får möjlighet att visa hur aktiviteterna följer läroplanen och mycket mer. Googla och läs mer om ni är nyfikna på hur den fungerar :)

Nadias ekologiska mat

Vi ser maten som en viktig del i barnens vardag. Därför har vi vår egen kock Nadia som lagar fantastisk hemmalgad mat där majoriteten av råvarorna alltid är ekologiska. Vi sätter stor vikt att inte ge onödigt socker till barnen och jobbar därför med osötade varor. Barnen får ofta hjälpa till i köket vilket stärker ansvarsförmågan och bidrar till nya kunskaper. Nadia bakar även bröd flera dagar i veckan, du får som förälder ofta med dig några frallor hem.

Skogsmullecertifiering

Skogsmulle i förskolan leds av pedagoger som har gått Friluftsfrämjandets utbildning. Vid varje tillfälle får ett spännande äventyr ta form med naturen som lärmiljö. Det kan handla om allt från att uppmärksamma fascinerande naturfenomen till att bygga vindskydd och laga enklare maträtter i det fria med hjälp av stormkök.

Vad får barnen med sig? Barnen i Skogsmulle i förskolan får bland annat grundläggande kunskaper om vad allemansrätten innebär samt hur man håller sig torr, varm och mätt ute i alla väder. Den gemensamma upplevelsen står i centrum. Kretslopp, livscykler och näringskedjor är några exempel på vad förskolegruppen får utforska tillsammans. Hela idén bakom Skogsmulle i förskolan är att ge barnen ett lustfyllt och upplevelsebaserat lärande.

Med Skogsmulle i förskolan kan förskolebarn se fram emot minst ett lekfullt och lärorikt utomhuspass i veckan.

Som förälder får även du och ditt barn gratis medlemskap i Friluftsfrämjandet som ni vill tack vare vår certifiering.

Öppettider

Förskolan Grodan anpassar alltid öppettiderna efter föräldrarnas behov. Vi följer Stockholm stads regler för öppethållande. Läs mer på Stockholm stads webbsida

Grodan har stängt för planeringsdagar 4 dagar om året samt sommarstängt 3-4 veckor. Sommarstängningen planeras efter insamling av omsorgsbehoven. Om omsorgsbehov finns när förskolan är stängd så erbjuds alternativ omsorg.

Klagomålshantering

Föräldrakooperativet Grodan ser synpunkter och klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet och är en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Här finns information om hur du går tillväga för att lämna in ett klagomål samt en blankett att fylla i.

Här kan du läsa om våra interna rutiner för klagomålshantering.

Skulle det vara problem med länkarna kan du skicka ett mail direkt till styrelse@fkgrodan.nu eller rektor@fkgrodan.nu, så hjälper vi dig.

Grodans värdegrund

Grodan är en mångkulturell förskola som utifrån våra värdeord demokrati, inkludering, empati och respekt verkar för att våra barns vardag ska präglas av varje människas rätt att vara sig själv. Hos oss ska alla, såväl barn som vuxna, känna sig trygga och välkomna, oavsett härkomst, sexuell läggning, religon eller kön.

Verksamheten präglas av ett aktivt normkritiskt arbete och såväl inom personal- som föräldragruppen råder nolltolerans mot rasism, diskriminering, nedsättande ord och andra hatyttringar. Vi ser människors olikheter som en styrka och vill ta vara på dessa - som en möjlighet att växa och utvecklas tillsammans.

Kort sagt: vi på Grodan ❤️ mångfald.